Hiilihappojääpuhallukset

Hiilihappojääpuhdistus perustuu hiukkasmenetelmään. Menetelmää voidaan käyttää vesi-, teräsrae- tai kemikaalipesun sijasta. Parhaiten hiilihappojäämenetelmä sopii herkille pinnoille ja helposti vaurioituviin tai vesiherkkiin kohteisiin.

Merkittävänä etuna on, että puhdistettavia kohteita ei yleensä tarvitse purkaa. Tämä lyhentää huoltoseisokkeja ratkaisevasti ja auttaa tehostamaan ajankäyttöä.

Kuivajääpuhalluksessa kiinteitä hiilihappojäästä puristettuja pellettejä ammutaan äänen nopeudella paineilman voimalla. Kun kuivajääpelletit (pelletin lämpötila – 79 °C) iskeytyvät puhdistettavaan pintaan, lämpötilaero ja liike-energia rikkovat likakerroksen, aiheuttaen siihen halkeamia.
Pelletit tunkeutuvat likakerroksen halkeamiin ja höyrystyvät suoraan hiilidioksidikaasuksi. Höyrystyessään kuivajääpelletit laajenevat salamannopeasti tilavuudeltaan 400-kertaisiksi ja räjäyttävät likakerroksen irti puhdistettavasta pinnasta. Hiilidioksidi otetaan pelletin valmistamisvaiheessa ilmasta, joten menetelmä on hyvin ympäristöystävällinen.